Specialistvård Göteborg

Vår specialistvård

Specialistvården är inriktad på att behandla patienter med komplexa och svåra sjukdomar eller skador som kräver specialkompetens för att be bästa möjliga behandling. 

Inom specialistvården finns det specialområden som kardiologi, onkologi, neurologi, ortopedi och psykiatri. Varje område har sina egna diagnoser och behandlingsmetoder, vilket kräver hög kunskap och erfarenhet. 

Kardiologisk specialvård

Kardiologisk specialvård fokuserar på behandling av sjukdomar och tillstånd som påverkar hjärtat och blodkärlen. Det kan exempelvis beröra kranskärlssjukdom, hjärtsvikt arytmier och klaffsjukdomar. Kardiologin bemannas av specialistläkare, även kallade hjärtspecialister, som kan hjärtat och blodkärlen vilket resulterar i att dem kan ge diagnoser samt behandling utifrån patientens individuella behov. Kardiologisk specialistvård kan ges på specialistmottagningar och sjukhus, det kan omfatta allt från undersökningar, behandling till operation samt rehabilitering. Hälsoundersökning

Nuvarande hälsosituation och eventuellt kommande risker.Utredning av symptom

Vi utreder och behandlar symtom på hjärtkärlsjukdomar.

 Behandling av hjärtsjukdom

Hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt, högt blodtryck med mer.

 Efterbehandling

Efterbehandling av hjärtsjukdom, återbesök och kontroller.

 Hälsointyg

Läkarundersökning och läkare skriver ett intyg.

 Arbets-EKG

Med arbets-EKG utreds arytmier och kranskärlssjukdom.

 Långtids-EKG

Bärbar EKG-dosa kopplas på bröstkorgen.

 Ultraljudsundersökning

Med ultraljud utreds hjärtfunktion och klaffel (blåsljud).

 

Samarbetspartners

Slipp långa kötider

Boka tid online hos Lorensbergs Hjärtmottagning