Hjärt och kärlsjukdomar

Utredning av symtom

Nuvarande hälsosituation och eventuellt kommande risker.

Hjärt och kärlsjukdomar

Våra utredningar

Vi utreder och behandlar symtom på hjärtkärlsjukdomar som till exempel:

  • Bröstsmärta
  • Andfåddhet
  • Hjärtklappning
  • Hjärtinfarkt
  • Kärlkramp
  • Högt blodtryck
  • Förhöjda blodfetter
  • Förmaksflimmer
  • Andra arytmisjukdomar

Hur utreder vi symtom?

När våra läkare utreder symtom på hjärtproblem börjar de oftast med att kontrollera patientens sjukdomshistoria och eventuella riskfaktorer för hjärtsjukdomar. Detta följs av en fysisk undersökning där läkaren kan undersöka hjärtat och cirkulationen genom att lyssna på hjärtat med ett stetoskop och känna pulsen. 

Vanliga symtom på hjärtproblem inkluderar bröstsmärta eller obehag, andnöd, trötthet, yrsel och svimning. Läkaren kan göra ytterligare tester för att fastställa orsaken till symtomen som ett EKG (elektrokardiogram) för att mäta hjärtats elektriska aktivitet, blodprover för att kontrollera kolesterolnivåer och andra faktorer som kan påverka hjärtat eller avancerade bildtekniker som ekokardiografi eller hjärtkateterisering. 

En del av utredningen kan också innefatta en bedömning av patientens livsstil och potentiella riskfaktorer för hjärthälsa. Sådana riskfaktorer inkluderar rökning, högt blodtryck, diabetes, fetma och inaktivitet. En noggrann utredning av symtom och riskfaktorer gör att specialistläkaren kan fastställa en diagnos och därefter rekommendera lämplig behandling. Det är viktigt att understryka betydelsen av tidig upptäckt och behandling av hjärtproblem. Det kan vara avgörande för att minska risken för allvarliga komplikationer och förbättra patientens livskvalitet. 

Frågor & svar om utredning av symtom

Misstanke/oro för hjärtsjukdom

Vi utreder symtom som kan vara tecken på hjärtsjukdom. Vanliga symtom som vi utreder är bröstsmärtor, andfåddhet, nedsatt kondition, hjärtklappning, extraslag eller arytmikänsla.

En annan vanlig orsak till utredning kan vara avvikande fynd hos en annan vårdgivare såsom blåsljud eller EKG-avvikelse.

Behandling av hjärtsjukdom

Vi erbjuder medicinsk behandling för alla vanliga hjärtsjukdomar. Vi ser till att du får en adekvat, evidensbaserad och uppdaterad behandling. Vi följer de senaste behandlingsrekommendationerna vad gäller mediciner och måluppfyllelse för riskfaktorer.

Vid behov remitterar vi även till andra kliniker för operativa ingrepp som ablation av arytmier, kranskärlsröntgen, ballongvidgning av kranskärl (PCI) och implantation av pacemaker.

Uppföljning av hjärtsjukdom

Vi följer upp all hjärtsjukdom när det finns behov för uppföljning hos hjärtläkare. Vi ser till att du får en uppdaterad evidensbaserad behandling samt kontroll av adekvata riskfaktorer. 

Samarbetspartners

Slipp långa kötider

Boka tid online hos Lorensbergs Hjärtmottagning