Hälsoundersökning Göteborg

Hälsoundersökning

Nuvarande hälsosituation och eventuellt kommande risker.

Hälsoundersökning Göteborg

Våra undersökningar

Läs mer om hur våra undersökningar går till nedan.

 • Arbets-EKG
 • Ultraljud - UCG
 • Långtids-EKG, Holter
 • 24-timmars blodtrycksmätning

Vad är en hälsoundersökning?

Syftet av en hälsoundersökning är att bedöma en persons allmänna hälsotillstånd. Det kan innefatta olika tester och undersökningar beroende på patientens ålder, kön, hälsotillstånd och eventuella riskfaktorer för sjukdomen.  Hjärt- och kärlsjukdom är den främsta orsaken till död och förlorade levnadsår globalt. Upp till 90 procent av alla hjärtinfarkter och stroke beräknas bero på påverkbara riskfaktorer såsom högt blodtryck, höga blodfetter och rökning. Vid förekomst av hög risk för hjärt- och kärlsjukdom kan relativt enkel behandling och rekommendation om livsstil avsevärt minska risken för framtida hjärt- och kärlsjukdom.

Hur går en hälsoundersökning till?

En hälsoundersökning kan innefatta till exempel kontroll av blodtryck, blodsocker, kolesterolnivå, BMI och pulsmätningar. Våra läkare kan även utföra fysiska undersökningar av kroppen som inkluderar hjärtat, lungorna, ögonen, öronen och matsmältningssystemet. Målet är att upptäcka potentiella hälsoproblem i ett tidigt skede för att förebygga framtida sjukdomar samt ge råd kring en hälsosammare livsstil för att långsiktigt förbättra hälsan.

Med kontroll av blodfetter, kolesterol, icke-HDL kolesterol, blodtryck och sjukhistoria kan risken för hjärt- kärlsjukdom prognostiseras med hjälp av algoritmen SCORE-2 (https://www.escardio.org/Education/Practice-Tools/CVD-prevention-toolbox/SCORE-Risk-Charts).

När bör jag göra en hälsoundersökning?

Vi rekommenderar att generellt friska personen bokar in sina första hälsoundersökningar efter 25 års ålder. Upptäcker vi inga problem kan personen återkomma efter ca 3 år för en ny undersökning. Efter 40 års åldern rekommenderar vi rekommenderar vi mer regelbundna besök med kortare intervaller, ca 1½-2 års. För dig som är tidigare frisk och över 40 år erbjuder vi en evidensbaserad hälsoundersökning med fokus på hjärt- och kärlsjukdom.

Undersökningen baseras på de rekommendationer och riktlinjer som föreslås från den Europeiska hjärtläkarföreningen (European Society of Cardiology, www.escardio.org). 

Våra tjänster

Hälsoundersökning Bas 990 kr

Kontroll av:

 • Blodprov: kolesterol, HDL-kolesterol, icke-HDL kolesterol, triglycerider
 • Blodtryck
 • Sjukhistoria, livsstilsprofil
 • Besök hos sjuksköterska inkl rådgivning
 • Kontakt med hjärtläkare om resultatet visar på förhöjd risk och medicinsk behandling rekommenderas

Hälsoundersökning Utökad 2490 kr

Kontroll av:

 • Blodprov: Hb, b-glukos, HbA1c (långtidssocker), el-status och njurfunktion (kreatinin), kolesterol, HDL-kolesterol, icke-HDL kolesterol, triglycerider, PSA (män >50 år om så önskas, läs mer här: https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/prostatacancer/om-psa-prov-for-att-upptacka-prostatacancer-i-ett-tidigt-skede-webbversion.pdf)
 • Blodtryck
 • EKG
 • Midjemått
 • Sjukhistoria, livsstilsprofil
 • Besök hos sjuksköterska
 • Besök hos hjärtläkare inklusive undersökning och individuell rådgivning

Hälsoundersökning Omfattande 4990 kr

Kontroll av:

 • Blodprov: ovanstående
 • Blodtryck
 • EKG
 • Midjemått
 • Sjukhistoria, livsstilsprofil
 • Besök hos sjuksköterska
 • Besök hos hjärtläkare inklusive undersökning och individuell rådgivning
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat
 • Arbets-EKG

Abonnemang privat besök, nu 2990 kr/år (ord 4990 kr/år)

Årlig uppföljning för dig som har etablerad hjärtsjukdom, högt blodtryck eller blodfettsrubbning.

Vi erbjuder dig som redan har en diagnostiserad hjärtsjukdom en årlig återkommande uppföljning med undersökning, provtagning och behandling. Vi ser till att du får en optimal medicinsk behandling, undersökning och kontroll av kända riskfaktorer i enlighet med internationella guidelines (www.escardio.org).

Exempel på diagnoser vi behandlar och följer upp:

 • Tidigare hjärtinfarkt
 • Kärlkramp
 • Hjärtsvikt
 • Förmaksflimmer
 • Arytmier
 • Klaffsjukdom
 • Högt blodtryck

Årliga kontroller med:

 • Vid första besöket hos hjärtläkare görs grundlig genomgång av din sjukhistoria, läkarundersökning samt en ultraljudsundersökning av hjärtat
 • Besök hos hjärtläkare en gång per år
 • Blodprover, adekvat provtagning relaterat till diagnos
 • EKG och blodtryck
 • Tillgång till telefonkonsultation med hjärtläkare 4 ggr/år
 • Prioriterad tid vid behov av extra läkarbesök

Frågor & svar om våra undersökningar

Arbets-EKG

Arbets-EKG är en vanlig undersökning i hjärtutredningar och ger information om hjärtats funktion och kroppens prestationsförmåga. Vid undersökningen mäts EKG och blodtryck kontinuerligt. Även syresättningen kan mätas med pulsoximetri.

Arbets-EKG används vid utredning av bröstsmärtor, kärlkramp, andfåddhet, puls- och blodtrycksreaktioner, svimning samt arytmier.

Hur går det till?
Du kopplas upp med EKG-elektroder på bröstet och ryggen samt får en blodtrycksmanschett på armen. EKG och blodtryck mäts först i vila. Du får sedan sitta på en träningscykel och cykla mot gradvis ökande motstånd. Motståndet är anpassat efter din förväntade prestationsförmåga och den totala cykeltiden blir mellan 5-10 min. Under undersökningen får du skatta din ansträngning och eventuella bröstsmärta.

Din kondition spelar ingen roll för att genomföra undersökningen men det är viktigt att du försöker ta ut dig så mycket du kan eftersom det ökar sannolikheten för att kunna tolka resultatet på ett optimalt sätt.

Beräknad tidsåtgång:
ca 40 min

Förberedelse:
Tag med träningskläder och skor, undersökningen genomförs med bar överkropp, BH/sport-BH kan behållas på. Medtag handduk om du vill duscha efteråt.
Mediciner kan tas som vanligt om inget annat angives.

Ultraljud - UCG

En ultraljudsundersökning av hjärtat är en vanlig undersökning vid hjärtsjukdom. Genom undersökningen kan man få viktig information om hjärtat såsom dess storlek, struktur och funktion, inklusive hjärtklaffarna och den övre delen av kroppspulsådern.

Ultraljud används vanligtvis vid utredning av olika tillstånd som blåsljud, hjärtsvikt, hjärtsäcksinflammation och andra hjärtrelaterade sjukdomar. Undersökningen är en del av den vanliga utredningen för patienter med etablerad hjärtsjukdom.

Hur går det till?
Under undersökningen ligger patienten i vänster sidoläge med bar överkropp. En ultraljudsgivare hålls mot bröstkorgen från olika positioner för att få en heltäckande bild av hjärtat. Undersökningen är inte obehaglig eller farlig att genomföra och det krävs ingen särskild förberedelse.

Beräknad tidsåtgång:
Ca 45 min

Förberedelse:
Ingen särskild förberedelse krävs.

Långtids-EKG, Holter

Undersökningen används för att registrera olika former av hjärtrytmrubbningar eller för att få en uppfattning om hjärtfrekvensen över längre tid. Mätningen registrerar alla hjärtslag under mätperioden och kan därför hitta avvikelser i hjärtrytmen samt avgöra om symtom är relaterade till hjärtrytmen eller inte. Oftast genomförs undersökningen under 24 eller 48 timmar. 

Vanliga orsaker till utredning är hjärtklappning, svimning, yrsel och utvärdering av behandling.

Hur går det till?
Vid undersökningen fästs elektroder på bröstet som kopplas till en liten bärbar EKG-mätare. Utrustningen bärs sedan under kläderna under förutbestämd tid. Du kan leva och arbeta som vanligt under registreringen. Du kommer att instrueras i att markera eventuella symtom med hjälp av utrustningen samt att föra dagbok över dina symtom. Utrustningen lämnas sedan tillbaka på mottagningen, om du vill kan du plocka av den hemma. Tänk på att det inte går att duscha med utrustningen på.

Beräknad tidsåtgång:
ca 20 min

Förberedelse:
Ingen särskild förberedelse krävs. Du kan inte duscha så länge utrustningen sitter på.

24-timmars blodtrycksmätning

24-timmars blodtrycksmätning är en metod för att mäta blodtrycket under en hel dag och natt. Metoden används för att få en mer detaljerad bild av en persons blodtryck över en längre tidsperiod, vilket kan vara användbart för att bedöma risken för hjärt-kärlsjukdomar och för att diagnostisera högt blodtryck.

Denna metod ger en mer detaljerad bild av en persons blodtryck under hela dygnet, inklusive under olika aktiviteter och under sömnen. Det kan hjälpa till att upptäcka högt blodtryck som annars kan gå oupptäckt under rutinmässiga blodtrycksundersökningar på läkarkontoret. 24-timmars blodtrycksmätning kan också ge viktig information om hur väl en persons blodtryck kontrolleras under behandling för högt blodtryck.

Hur går det till?
Under 24-timmars blodtrycksmätning bär patienten en liten bärbar apparat som automatiskt mäter blodtrycket var 30:e minut under dagen och var 60:e minut under natten medan personen går om sina vanliga dagliga aktiviteter och sover.

Beräknad tidsåtgång:
Mellan 1 till 2 dygn.

Förberedelse:
Undvik att inta koffein och alkohol under de 24 timmar som mätningen pågår, eftersom dessa ämnen kan påverka ditt blodtryck. För att säkerställa att mätningen inte påverkas av trånga kläder eller accessoarer, bör du även bära bekväma kläder som inte är för tighta runt överarmen

Samarbetspartners

Slipp långa kötider

Boka tid online hos Lorensbergs Hjärtmottagning